Tidskriften Periferi

  • är en del av andersson kulturproduktion
  • är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
  • ger poesin stort utrymme, men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
  • ska spridas som ringar på vattnet
  • vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
  • kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
  • utkommer två gånger om året, höst och vår
  • har utkommit med nio nummer hittills, den senaste i oktober 2022
  • Går att beställa i webbutiken!

Klicka nedan för att se innehållet i respektive Periferi
De åtta första numren säljs nu till reducerat pris.
Så komplettera gärna din Periferisamling om det är något nummer du saknar!

 

Periferi

Tidskriftens Facebooksida: