Förlaget Periferi

är en del av andersson kulturproduktion. 
Förlaget har, under olika namn, givit ut böcker och häften, mest diktsamlingar och antologier. 
Första diktsamlingen gavs ut 1979. 
Förlaget har tidigare givit ut några olika kulturtidskrifter: Vaulunder, Grufvan och Schakt.

Tidigare namn på förlaget:
Förlaget Vaulunder, Förlaget Grufvan och Lars Andersson Förlag

Hela
förlagets utgivning med presentation av titlarna
hittar du i webbutiken i menyn ovan

Förlagets senast utgivning är
diktsamlingen "Som ett ögonblick"