Kontakt

Epost
lars@anderssonkultur.se

Telefon
070 5813213

Brev
Periferi alt. Andersson Kulturproduktion
c/o Lars Andersson
Slaggvägen 3A
73931 Skinnskatteberg

Facebook
@tidskriftenperiferi
@anderssonkulturproduktion

Instagram
@tidskriftenperiferi

Linkedin
Klicka här