Vad är en haikudikt

Sedan 1600-talet är Haikun den mest populära poetiska formen i Japan. Varje dikt byggs upp med 17 stavelser arrangerade i tre versrader på 5, 7 och 5 stavelser vardera. 
Denna bundna form kan för många vara frigörande, så att tankar och känslor kan skrivas ner på ett koncentrerat och klart sätt. 
Haikudikten bör innehålla ett tidsuttryck, årstidsbestämning och dessutom ha någon slags överraskningseffekt, att man upplever en kontrast mellan två scenarier.

Tanka är en släkting till haikun med fem rader och 5-7-5-7-7 stavelser