Tidskriften Periferi

 • har utkommit med tre nummer
  - oktober 2018, mars 2019 och november 2019
 • är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
 • ger poesin stort utrymme,
  men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
 • ska spridas som ringar på vattnet
 • vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
 • kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
 • utkommer två gånger om året, höst och vår
 • utges av andersson kulturproduktion
 • Periferi nr 3 har utkommit under november
  och går att beställa i webbutiken!

Klicka nedan för att se innehållet i Periferi 1, Periferi 2 och Periferi 3

Periferi 1, 2 och 3:

Tidskriftens Facebooksida: