Tidskriften Periferi

  • har utkommit med två nummer - oktober 2018 och mars 2019
  • är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
  • ger poesin stort utrymme, men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
  • ska spridas som ringar på vattnet
  • vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
  • kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
  • skall utkomma två gånger om året
  • utges av andersson kulturproduktion
     

Vill du medverka? Hör av dig: lars@periferi.eu

Klicka nedan för att se innehållet i Periferi 1 och Periferi 2

Periferi 1 och 2:

Tidskriftens Facebooksida: