Problemet

I varje nummer av tidskriften Periferi kommer ett Problem att presenteras! 

Detta är periferiproblem nummer två:
 

I somras var lille Olle i en djurpark. Han tittade på kameler och strutsar. Om han sammanlagt såg 35 huvuden och 94 fötter, hur många strutsar respektive kameler såg han då?
 

Svar skickas till problemet@periferi.eu. Senast 31 augusti 2019.
Någon slumpvis utvald med en lösning premieras med en diktsamling!


 

Så här såg periferiproblem nr 1 ut:
----------------------------------------------------------------------------------------

Du har två stycken hinkar!
Den ena rymmer 7 liter och den andra rymmar 3 liter
Du har tillgång till obegränsat med vatten!
Kan du fylla och hälla så att du får 5 liter vatten i den stora hinken?

Emil Larsson från Uppsala blev den lycklige vinnaren av en diktsamling! 7 st problemlösare hade inkommit med svar!
Emils lösning på problem nr 1 såg ut så här:
(scrolla ner om du verkligen vill se lösningen)

 

 

 

 

 

 


Fyll 3L-hinken och tappa ner vattnet i 7L-hinken. 
Gör sedan samma sak igen. 
När sedan det upprepas igen så ryms endast 1L i 7L-hinken. 
2L kvar i 3L-hinken. 
Töm 7L-hinken och fyll på med 2L från 3L-hinken, avsluta med att fylla i 3L-hinken och töm den i 7L-hinken. 2+3=5L