Besökarnas haikusidan

Skicka din haikudikt till: haiku@periferi.eu
då kanske den publiceras här i haikuhörnan
eller i tidskriften Periferi
Nästa nummer av Periferi utkommer våren 2019

_______________

hjulen nalkas nu
grodan lever på hoppet
in under granen

© Hans-Åke Karlsson 2018 11 16

_________________

ljusets hastighet 
nedgrävs uti höstdimman
mörker, vik hädan!

© Hans-Åke Karlsson 2018 11 15

________________

kontrasten är liv
kritan skriker mot skiffer
bergen står tysta

© Håkan Eklund 2018 11 13