Framtidsidéer

Förutom byns hemsida, hemsidestillverkningen, trubadurverksamheten, Periferi, förlaget och webbutiken
finns funderingar på andra verksamheter.
Inom ramen för andersson kulturproduktion finns följande områden registrerade i firmans registreringsbevis:

 • antikvariatverksamhet
 • författarverksamhet
 • konsultuppdrag inom kultursektorn
 • kulturarrangemang
 • kulturförmedling
 • kulturprogram
 • kulturreklam
 • kulturresor
 • pr-verksamhet
 • projektsamordning
 • utbildning och kurser