Första Problemet

I varje nummer av tidskriften Periferi kommer ett Problem att presenteras! Håll till godo med detta första problem:
----------------------------------------------------------------------------------------

Du har två stycken hinkar!
Den ena rymmer 7 liter och den andra rymmar 3 liter
Du har tillgång till obegränsat med vatten!
Kan du fylla och hälla så att du får 5 liter vatten i den stora hinken?

Svar skickas till problemet@periferi.eu. Senast 31 januari 2019.
Någon slumpvis utvald med en lösning premieras med en diktsamling!